Sikker LIS

Forhandlere søkes!

VIP Ergomed produkter fra VIP Domotec, vil markedsføres og selges av selvstendige forhandlere rundt om i Norge. Grupper av forhandlere vil samarbeide med en "Teamleder" i sitt distrikt

Som selvstendig forhandler, er det ønskelig at du har erfaring fra partysalg, telefonsalg eller dørsalg. Skulle du mangle slik erfaring, vil vi tilby deg en skreddersydd opplæring tilpasset dine egne behov. Opplæringen vil i første omgang fokusere på produktene og regnskapsmessige forhold. Senere vil alle andre sider av din nye virksomhet omfattes. Ta en utfordring og bli med på laget som vil spre energi og lindring.

Kontakt oss pr. epost: bjornba@tiscali.no eller pr. telefon 6917 9944. Be om å få snakke med Synøve eller Bjørn.

Kostnader forbundet med å "komme i gang", er estimert til kr. 2.500,-. Lavere oppstartskostnad kan diskuteres dersom du har behov for det.

Sist oppdatert 4. januar 2002

Kontakt oss