Sikker Drift Ltd / NuLife NUF

Home
Helse / Health
Technical business (Eng.)
Forretninger
Contact Us

Velkommen til vår hjemmeside.

Da vi i 2005 stiftet selskapet, var hovedfokus "Sikker Drift" (tekniske løsninger), men det norske selskapsnavnet ble valgt å være NuLife.

NuLife = Nutritional Life (næringsrikt liv).

nuf=Norsk avdeling av utenlandsselskap.

Lite visste vi da at behovet for "NuLife" i stadig større grad skulle involvere oss i nettopp det, behovet for et mer "næringsrikt liv".  Dette var ikke knyttet til de produktene vi ønsker å selge (se forretninger), men vårt private behov for nettopp det samme, "Sikker Drift" av egen kropp.  Våre egne behov er etterhvert blitt løst ved å utvide vår kunnskap innen ulike felt knyttet til helse og kosthold.

Den kunnskapen vi har tilegnet oss, ønsker vi å spre til alle som er interessert i NuLife / "Sikker Drift" av egen kropp.  Reisen på dette temaet begynner på siden "Helse / Health". 

The English version
If you are visiting us for technical issues, please see:

«Technical business (Eng.)"

Welcome to our site.

 

When we in 2005 established the company, our main focus was on “Sikker Drift” (Secure Operation) (technical solutions), but the Norwegian Company name was chosen to be NuLife.

NuLife = Nutritional Life

nuf = Norwegian branch of foreign company

Little did we know at the time that the need for «NuLife» in a growing degree was to involve us in just that, the need for a more «nutritional life».  This has not been connection with the products we wish to sell (see “forretninger”(Norwegian)), but our private need for exactly the same, “Secure Operation” of our own bodies.  Our personal needs are starting to be solved by expanding our knowledge within different fields of health and nutrition.

Lite visste vi da at behovet for "NuLife" i stadig større grad skulle involvere oss i nettopp det, behovet for et mer "næringsrikt liv". Dette var ikke knyttet til de produktene vi ønsker å selge (se forretninger), men vårt private behov for nettopp det samme, "Sikker Drift" av egen kropp. Våre egne behov er etterhvert blitt løst ved å utvide vår kunnskap innen ulike felt knyttet til helse og kosthold.

The knowledge we have acquired, we wish to spread to all who are interested in «NuLife» / “Secure Operation» of their own body.  The journey within this topic starts on the page "Helse / Health".

NuLife NUF, Haukelikroken 6, 1415 Oppegård, Norway     org. nr. NO 988 395 927 mva
Norwegian dept. of Sikker Drift Ltd, Cardiff, UK       UK 54 88 025