Sikker Drift Ltd / NuLife NUF

Cardio Vaskular Desease / Hjerte-kar-sykdom

Home
Helse / Health
Technical business (Eng.)
Forretninger
Contact Us

Jeg vil mimre litt om dette temaet etterhvert, men med høyt blodtrykk og et lite slag (samt et tidligere som de fant på CT) må det vel fastslås at jeg har denne sykdommen.  Men, nå følger jeg mitt eget regime for å sikre helsen.  Hvis mine valg er feil, blir det kanskje vanskelig å få tak i meg en dag.  Hva gjør JEG? (du må selv gjøre dine egne valg)
Vel.... jeg er her ennå(oktober 2012).  Det har nå gått over 3 måneder siden jeg begynte på "The Pauling therapy".  Dvs. jeg har spist mellom 8 til 15 gram Vitamin C og 4-6 gram L-Lysin pr. dag.  Allerede etter to dager merket jeg en bedring i min gange.  Fra slutten av juli, har jeg også begynt på deler av Dr. Ingarrow's (Nobel pris medisin 1998) regime med større doser L-Arginine og L-Citrulline.  Mitt blodtrykk er på vei nedover.
 

I will be thinking and discussing this issue a bit as time passes, but with years of high blood pressure and a small stroke (plus one which they found on CT); we can determine that I have CVD. But, I now follow my own regime to secure my own health. If my choices are wrong, I might be difficult for reach one day. What am I doing (You must make your own choices).

Well.... "I'm still alive" (Oct. 2012). It's now been 3 months since I began "The Pauling therapy". I have taken a daily supplement of between 8 to 15 grams of Vitamin C and 4-6 grams L-Lysine pr. day. Already after two days I had a sensation of improvement of my ability to walk. From the end of July, I have also begun on parts of Dr. Ingarrow's (Nobel prize medicine 1998) regime with larger doses of L-Arginine and L-Citrulline. My blood pressure has started to decrease.

Kolesterol / Colesterol

Les disse linkene/bøkene/dokumenter om "The Pauling terapi"
Read these links/books/documents about "The Pauling Therapy".

Den siste boken jeg leste (sept.2012).The last book I read (Sept 2012)

En bok jeg nylig leste juni 2012. A book I read in June 2012.

Hvor jeg kjøpte boken. Where I bought the book.

The Pauling Therapy

Read the writings

Så leste jeg noen bøker av Dr. Louis Ingarro (Nobelpris medisin 1998)
Then I read some books by Dr. Louis Ingarro (Nobel prize medicine 1998) 

Helse er velstand. / Health is Wealth

Ikke mer hjerte-kar sykdom / NO more heart disease.

Enter supporting content here

NuLife NUF, Haukelikroken 6, 1415 Oppegård, Norway     org. nr. NO 988 395 927 mva
Norwegian dept. of Sikker Drift Ltd, Cardiff, UK       UK 54 88 025