Sikker Drift Ltd / NuLife NUF

Mer / More Dr. Lustig

Home
Helse / Health
Technical business (Eng.)
Forretninger
Contact Us

Ny versjon av Dr. Lutigs komplette foredrag.
New version of Dr. Lutsigs complete speech.

JumpstartMD: Dr. Robert Lustig, "Sugar is a Toxin" - Part 1

JumpstartMD: Dr. Robert Lustig, "Sugar is a Toxin" - Part 2

JumpstartMD: Dr. Robert Lustig, "Sugar is a Toxin" - Part 3

JumpstartMD: Dr. Robert Lustig, "Sugar is a Toxin" - Part 4

Se dette først / See this first
Linker til "The Skinny on Obesity".  April - Mai 2012
Links to "The Skinny on Obesity". April - May 2012

"The Skinny on Obesity" EP 1

"The Skinny on Obesity" EP 2

"The Skinny on Obesity" EP 3

"The Skinny on Obesity" EP 4

"The Skinny on Obesity" EP 5

"The Skinny on Obesity" EP 6

"The Skinny on Obesity" EP 7

"The Skinny on Obesity" (Extra)1

"The Skinny on Obesity" (Extra)2

 

NuLife NUF, Haukelikroken 6, 1415 Oppegård, Norway     org. nr. NO 988 395 927 mva
Norwegian dept. of Sikker Drift Ltd, Cardiff, UK       UK 54 88 025