Sikker Drift Ltd / NuLife NUF

Helse / Health

Home
Helse / Health
Technical business (Eng.)
Forretninger
Contact Us

Disse sidene er skrevet på både Norsk og Engelsk.
These pages will be written in both Norwegian and English.

Norske og Svenske filmer på Youtube

AMS "Smart" målere

Under følger en link til diverse youtube filmer og ytterligere linjer til tekst. Jeg oppfordrer deg til å ta deg tid til minst å se de to filmene jeg har "fanget". Lest deretter linken til Einar Fydal som har samlet folks fortellinger om endret helse pga AMS-målerne.

AMS "Smart" målere

Alzheimers
Se disse filmene om et mulig bidrag til å påvirke Alzheimer.
See these films regarding a possibility to effect Alzheimer.

Unconventional But Effective Therapy for Alzheimer's Treatment (March 2013, Dr. Newport)

Dementia Reversal with Coconut oil - in an 85yr old at 35 days. (Jan 2013)

Coconut Oil Touted As Alzheimer's Remedy (CNB-TV, Dr. Newport)

Our story; Alzheimers' and Coconut Oil: Ian Blair Hamilton and Cassie Bond

Sukker, Fedme og Diabetes.
Sugar, Obesity and Diabetes.

Sukker / Sugar

Årsak til fedme / The Cause of Obesity

LCHF = Lav Carbo Høy Fett
LCHF = Low Carb High Fat

LCHF, by doctors.

LCHF Cartoons

Mer / More Dr. Lustig

SOME NEW April-May 2012

Mer / More Dr. Lustig

Cardio Vaskular Desease /
Hjerte- kar-sykdom

Cardio Vaskular Desease / Hjerte- kar-sykdom

 MS

Se på dette / check this out:

Informasjon fra "Down Under".
Information from "Down Under"
 

Leger er farlige / Doctors are dangerous

Informasjon om kokosfett / Information about coconut oil

Kokosfett / Coconut oil

 

Akademiske foredrag / Academic lectures

Min historie
My story

Min historie

My English Blog

Det kommer mer, kom regelmessig tilbake.
More comming, return at a regular basis.

NuLife NUF, Haukelikroken 6, 1415 Oppegård, Norway     org. nr. NO 988 395 927 mva
Norwegian dept. of Sikker Drift Ltd, Cardiff, UK       UK 54 88 025